Informace o projektu

Informace o projektu
Molecular and functional characterization of colorectal cancer derived-exosomes and exosomal long non-coding RNAs

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-18889S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější nádorová onemocnění na světě a obsazuje přední místa z hlediska mortality. Jedním z hlavních důvodů poměrně vysoké úmrtnosti je pozdní diagnostika. Cílem současného výzkumu je proto identifikovat stabilní neinvazivní biomarkery, které by umožnily časnou detekci tohoto onemocnění. Bylo prokázáno, že lidské tekutiny včetně krevního séra či plazmy jsou bohatým zdrojem potenciálních biomarkerů. Nedávné studie prokázaly přítomnost dlouhých nekódujících RNA (lncRNA) v tělních tekutinách a poukázaly na jejich diagnostický potenciál u řady nádorových onemocnění včetně CRC. Zároveň bylo zjištěno, že velká část těchto molekul se do cirkulace dostává uvnitř exosomů, jež jsou vylučovány nádorovými buňkami a podílí se na mezibuněčné komunikaci. Hlavním cílem této studie je vytvořit standardní protokol pro izolaci a charakterizaci exosomů z krevního séra a následně stanovit expresní profily lncRNA v krevních vzorcích pacientů s CRC a ve vzorcích kontrolních osob a sestavit diagnostický panel lncRNA umožňující časnou detekci onemocnění. Získaný panel bude podroben rozsáhlé validaci na nezávislém souboru pacientů a zdravých kontrol a jeho diagnostická senzitivita a specificita bude porovnána se současně používanými biomarkery CEA a CA19-9. Vybrané exosomální lncRNA budou následně analyzovány pomocí in vitro a in vivo metod s cílem stanovit jejich původ v krevním séru a objasnit jejich zapojení do patogeneze CRC.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info