Informace o projektu
Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN) (CZECRIN)

Kód projektu
LM2018128
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Výzkumná infrastruktura CZECRIN je národní infrastrukturou poskytující znalostní, koordinační a servisní podporu akademickým klinickým hodnocením (Investigators Initiated Trials, IIT) v souladu se schválenou Cestovní mapou ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Národní infrastruktura CZECRIN je zformována pod vedením Masarykovy univerzity jako příjemce a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) jako dalším účastníkem projektu. Podstatou infrastruktury CZECRIN je úzká spolupráce mezi akademickými, výzkumnými a klinickými pracovišti, jež je reflektována i v organizaci a organizační struktuře. Základními stavebními jednotkami jsou Univerzitní a Klinický modul. Univerzitní modul řídí metodickou podporu, koordinaci a nezávislý monitoring klinického hodnocení, sběr, uchování a analýzu klinických dat a edukaci v oblasti klinického hodnocení, současně je nositelem výzkumných aktivit v předmětné oblasti. Masarykova univerzita je národním kontaktním bodem s napojením na mezinárodní konsorcium ECRIN-ERIC. Univerzitní modul je synergicky doplněn modulem Klinickým, který je metodicky řízen FNUSA, jehož klíčovou funkcí je identifikace pacientů naplňujících kritéria klinického hodnocení se zvláštním zřetelem na méně časné diagnózy vyžadující širokou kooperaci zdravotnických zařízení. Další funkcí Klinického modulu je implementace standardů klinického hodnocení v legislativním kontextu ČR a praktické provedení klinického hodnocení. Oba moduly společně zajišťují interakci s regulatorními orgány ČR. Infrastruktura tímto pokrývá oblast celé České republiky a je schopna zajistit přípravné, prováděcí i kontrolní činnosti při provádění akademických klinických hodnocení a klinických studií teoreticky v jakékoliv fázi i jakékoliv odbornosti. Národním kontaktním místem infrastruktury CZECRIN pro zahraničí je Masarykova univerzita, prostřednictvím pracoviště Farmakologického ústavu Lékařské fakulty, s napojením na mezinárodní konsorcium ECRIN-ERIC.

Publikace

Počet publikací: 160


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 16 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info