Informace o projektu

Rozšiřující výukové materiály pro výuku farmakologie u pediatrických skupin všeobecného lékařství

Cílem projektu je připravit stručné výukové materiály, které by shrnovaly základní vědomosti týkající se farmakoterapie v dětském věku pro vybrané skupiny léčiv. Tyto materiály mají sloužit jako „nadstavba“ pro praktická cvičení pediatrických skupin studentů všeobecného lékařství u předmětů Farmakologie I a II. Každé z vybraných témat bude zpracováno studentem pediatrického kruhu ve spolupráci s vyučujícím farmakologického ústavu, a klinikem z FN Brno.