Informace o projektu
Rozšiřující výukové materiály pro výuku farmakologie u pediatrických skupin všeobecného lékařství

Kód projektu
MUNI/FR/1298/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je připravit stručné výukové materiály, které by shrnovaly základní vědomosti týkající se farmakoterapie v dětském věku pro vybrané skupiny léčiv. Tyto materiály mají sloužit jako „nadstavba“ pro praktická cvičení pediatrických skupin studentů všeobecného lékařství u předmětů Farmakologie I a II. Každé z vybraných témat bude zpracováno studentem pediatrického kruhu ve spolupráci s vyučujícím farmakologického ústavu, a klinikem z FN Brno.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info