Informace o projektu

Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu II

Kód projektu
MUNI/A/1346/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Návrh tohoto projektu specifického výzkumu navazuje na letošní projekt MUNI/A/1443/2018 s názvem Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu. V rámci tohoto projektu byla řešena problematika vývoje a změn institutů v trestním právu hmotném i procesním. Důraz byl přitom kladen na komparaci jednotlivých institutů a jejich právní úpravy s právní úpravou jiného státu. Zůstala nicméně řada institutů, kterými se zmíněný projekt nezabýval a u nichž by provedení komparace bylo rovněž přínosným. Cílem aktuálně předkládaného projektu je tudíž zaměřit se na působení zahraničních právních úprav na instituty, jimž ve stávajícím projektu nebyl dán prostor. Jako příklad lze uvést institut elektronického monitoringu v trestním právu hmotném či institut přísedících v trestním právu procesním.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info