Informace o projektu

Probiotická suplementácia u silových športovcov a vplyv na športový výkon/stresovú adaptáciu (Probiotiká a športový výkon)

Kód projektu
MUNI/A/0920/2019
Období řešení
1/2020 - 10/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Probiotiká sú výživové doplnky stravy obsahujúce živé mikroorganizmy, ktoré, pokiaľ sú podávané v dostatočne vysokých množstvách vedú k mnohým zdravotným benefitom a to na základe pozitívneho ovplyvnenia črevnej mikroflóry. Dlhodobo zaužívaný termín, charakterizujúci tento vplyv črevných komenzálov na celý organizmus sa označuje „osa mikroflóra-črevo-mozog“ a popisuje tri paralelné cesty (nervovú, hormonálnu a imunitne-signalizačnú) vedúce od mikroorganizmov až k centrálnej nervovej sústave. U športovcov bol dokázaný pozitívny vplyv probiotík na celkovú imunitu a zažívanie, špecificky na hladinu interferónu-γ, cytokínov i antioxidantov v plazme, ďalej na homeostázu slizníc a tým aj na frekvenciu, dĺžku alebo závažnosť ochorení gastrointestinálneho a respiračného traktu. Doterajšie výskumy sa však primárne zaoberali vytrvalostnými športovcami a akékoľvek informácie o efekte probiotík v strave silových športovcov chýbajú. Cieľom tohto projektu je teda otvoriť a riešiť úplne novú otázku, a to, nakoľko je probiotická suplementácia prospešná pre silových športovcov z hľadiska športového výkonu a stresovej odpovede.
Štúdia bude vedená ako dvojito zaslepená a bude predstavovať 12 týždňový probiotický suplementačný protokol pre polovicu participantov. Druhá polovica participantov bude kontrolnou skupinou poberajúca placebo. 12 týždňová doba suplementácie je dostatočnou pre pozorovanie zmien pri probiotickej suplementácií z hľadiska biochemického, fyziologického i mikrobiologického. Okrem klinických ukazateľov bude vplyv na výkon charakterizovaný formou záťažových testov uskutočnených pred a po suplementačnom období.
Ciele výskumu by sa dali zhrnúť do dvoch podkategórií. Prvým cieľom je určiť či ovplyvní probiotická suplementácia u silových športovcov silový výkon, resp. adaptáciu na stres, ktorý predstavuje silový tréning, a to prostredníctvom záťažových testov. Druhým cieľom bude sledovanie vplyvu probiotík na jednotlivé ukazatele zdravotného stavu športovcov, a tým na celkový zdravotný stav, a to na základe biochemických, fyziologických, imunologických i mikrobiologických dát (zmeny mikrobiómu, hormonálny profil, imunitné faktory, výskyt ochorení v dobe suplementácie, dĺžka eventuálnych ochorení, frekvencia...). Získané výsledky vytvoria pritom prvú komplexnú štúdiu zameranú na vplyv probiotík na silových športovcov a následne ich možné využitie v praxi.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info