Informace o projektu

Informace o projektu
Telepractice – podpora rodičů a dětí s neurovývojovým postižením v domácím prostředí (TeleChildSupport)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL04000069
Období řešení
10/2020 - 9/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt „Telepractice – na důkazech založená podpora dětí s neurovývojovým postižením v domácím prostředí“ reaguje na důsledky pandemie způsobené novým koronavirem. V návaznosti na uzavření škol a organizací poskytující sociální služby došlo k přerušení poskytování vzdělávání, terapeutických, intervenčních a dalších služeb pro dětí se zdravotním postižením. Situace se ukázala jako velmi problematická zejména pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami (NP). Jednou z mála možností poskytování péče a podpory rodinám a dětem s NP byl přechod na intevence a vzdělávání za pomocí telemedicínských technologií. Tyto se však v oblasti behaviorálních intervencí a terapie ukázaly jako velmi nedostatečné a nerozvinuté. Cílem projektu je proto vytvořit metodiku Telepractice podpory dětí s neurovývojovými poruchami prostřednictvím behaviorálních intervencí, která bude kulturně citlivá k potřebám českých rodin a pečovatelů; následně vypracovat a empiricky ověřit systém e-Learningu pro rodiče a pečovatele zaměřený na jejich školení v používání online technologií, behaviorálních metodách a postupech; pilotně ověřit možnosti využití Telepractice ve vybraných rodinách pečujících o děti s NP, specificky PAS; a na základě výsledků pilotního ověření vypracovat komplexní model pro implementaci Telepractice behaviorálních intervencí v českém prostředí. Projekt je navržen jako dvouletý a počítá se zapojením odborníků z MU a interních i externích aplikačních garantů – terapeutů poskytujících behaviorální intervence s pomocí Telepractice.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info