Informace o projektu

Informace o projektu
Pokročilý výzkum v oblasti astrofyziky, teoretické fyziky a fyzikálního vzdělávání

Bude probíhat pokročilý výzkum v oblasti astrofyziky, teoretické fyziky a fyzikálního vzdělávání za účasti studentů doktorského a magisterského studia. Budeme se věnovat modelování struktury hvězdného větru rychle rotujících hvězd. Budeme studovat aurorální emisi horkých hvězd. Popíšeme šíření různých typů vln na neeukidovských varietách. Vytvoříme program využívající metodu strojového učení, který bude schopný automaticky předpovídat zda se na obrázku nachází kupa galaxií. Plánujeme studovat akreční disky za pomoci algoritmů buněčných automatů. V rámci projektu se budeme zabývat radiovou analýzou 50 galaxií raného typu. Budeme pracovat na využití formalismu zobecněné geometrie v supergravitaci. V rámci projektu budeme zkoumat světelné křivky exoplanet. Budeme analyzovat azimutální profily slupkové galaxie. Budeme studovat nového kandidáta na Grassmannovský popis amplitud rozptylu. Budeme studovat kinematiku hvězdných systémů a kompaktních objektů. Budeme zkoumat vliv supermasivních černých děr na vývoj galaxií a kup galaxií. Budeme studovat výskyt kompaktních objektů ve hvězdných populacích. Budeme studovat osmidimenzionální supernábojové kalibrovací teorie superpole. Bude pokračovat studium možností použití metody Monte Carlo. Bude podrobně studována hvězda HD 45166.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info