Informace o projektu

Informace o projektu
Výzkum studentů se zaměřením na chemické látky v prostředí a v lidském těle, na jejich chování, transformační mechanismy a jejich působení, vč. změn, vývoj nových molekul umožňujících detekovat a kontrolovat chování a transport vybraných látek

Kód projektu
MUNI/A/1182/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvoj studentů doktorských studijních programů Životní prostředí a zdraví a Chemie na PřF MU, kteří realizují svůj výzkum pod vedením zaměstnanců centra RECETOX na PřF MU, a rovněž i motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. Studenti podílející se na tomto projektu můžou rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti a získávat vědecky cenné nové výsledky v těchto oblastech: proteinové inženýrství, studium enzymových transformací, mikrobiom, metabolismus, mikrofluidika, supramolekulární chemie, chemie makromolekul, fotochemie, a případně jejich aplikace. V návaznosti na jednotlivé výzkumné projekty jim umožní zapojování do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, s důrazem na aktivní účasti a prezentaci na konferencích, workshopech, letních školách, aj. Jako výstupy projektu předpokládáme především publikace (v mezinárodních časopisech s IF), prezentace na konferencích a konkrétní realizované studentské projekty (vč. diplomových a dizertačních prací).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info