Informace o projektu
Žalobní typy ve správním soudnictví - aktuální otázky

Kód projektu
MUNI/A/1659/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Jedním z nejvýznamnějších zákonů v oblasti domácího správního práva je soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který představuje základ pro soudní ochranu subjektivních práv ve veřejné správě. S blížícím se dvacátým rokem účinnosti tohoto zákona lze ovšem sdílet určité pochybnosti nad pojetím zde upravených "základních" žalobních typů, jejichž prostřednictvím je z naprosté většiny realizováno domácí správní soudnictví. Především jejich vymezení není jednoznačné, čímž v hraničních případech znesnadňuje poskytování soudní ochrany a klade vysoké nároky na soudní rozhodování. Cílem navrženého projektu je identifikovat či rozpracovat některá významná úskalí ("aktuální otázky") současného pojetí žalobních typů podle soudního řádu správního, a to jako možná východiska pro širší odbornou diskuzi nad budoucí podobou tohoto klíčového zákona.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info