Informace o publikaci

The Qualification of Action in Administrative Justice and its Perils – the Czech Experience

Název česky Kvalifikace správních úkonů ve správním soudnictví a její rizika - česká zkušenost
Autoři

SVOBODA Tomáš SKLÁDALOVÁ Denisa

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Adam Mickiewicz University Law Review
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.13
Klíčová slova Administrative Justice; Type of Action; Qualification of Action in Administrative Justice; Administrative Decision; Unlawful Interference; Boundaries between Actions; Administrative Act
Přiložené soubory
Popis Článek zkoumá systém "hlavních" žalobních typů v českém správním soudnictví, konkrétněji problém kvalifikace "správného" žalobního typu. Hranice mezi žalobními typy nejsou vždy jasné, což má dopady do práv žalobkyň a žalobců ve správním soudnictví. První část článku se zabývá teoretickou úrovní naznačeného problému. Druhá část poukazuje na aktuální vývoj v české soudní judikatuře a nahrhuje možná řešení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info