Informace o projektu

Informace o projektu
Diskuse a polemiky v české filozofii 1918 - 1939

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA401/01/1082
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt tematicky spadá do dějin české filozofie. Cílem projektu je další prohloubení studia o české meziválečné filozofii, které bude vycházet z analýzy polemik a sporů v tehdejším filozofickém životě. Při zpracováni projektu Diskuse a polem iky v české filozofii 1918-1939 vycházíme z předpokladu, že všestranné studium české společnosti v období meziválečné Československé republiky bude ještě dlouho patřit k aktuálním badatelským úkolům a že filozofie tvořila nepřehlédnutelnou součást kultur ního života tohoto období našich národních dějin. Důležitou součásti naší filozofie se tehdy stávají polemiky a diskuse k nejrůznějším čistě filozofickým, ale i širším kulturně politickým tématům. Chceme se prostřednictvím předkládaného projektu zabývat meziválečnou filozofií v českých zemích z hlediska toho, jakou roli při jejím vývoji a rozvoji hrály právě diskuse a polemiky. Výstupem našeho projektu bude knižní publikace, která chce navázat na dosavadní práci v oblasti dějin české filozofie daného ob

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info