Informace o projektu

Fondové financování jako faktor diverzifikace veřejných financí - teoreticko-metodologické aspekty

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/01/1239
Období řešení
1/2001 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Předmětem výzkumu je existující struktura institucí fondového financování v ČR jako specifický fenomén veřejných financí a současně nástroj hospodářské politiky státu. Řešení tématu vyústí do teoretické studie, zdůvodňující požadavky a návrh na optimaliz aci systému institucí fondového financování v ČR. Hypotéza spočívá v tom, že dosavadní pojetí subjektů fondového financování vznikalo pod tlakem nutnosti praktických řešení každodenních problémů transformace a ne plně zohledňuje teoretické předpoklady a zkušenosti vyspělých zemí. Zkoumaná problematika není dosud v ČR komplexně zpracována. Postup řešení projektu: 1. Zhodnocení současného stavu problematiky v ČR. 2. Komparace se zahraničními zkušenostmi. 3. Návrh na systémové řešení fondového financov ání v ČR.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info