Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL05000360
Období řešení
5/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je vytvořit pilotní design vysvědčení (závěrečného – sumativního hodnocení) pro základní školy, které by odpovídalo současným výzvám souvisejícím s propojováním formativního a sumativního hodnocení (Strategie 2030+). Výstupem budou a) pilotní design vysvědčení pro 1. a 2. stupeň ZŠ; b) studie o procesu tvorby designu a popisu vysvědčení (souhrnná výzkumná zpráva) s uvedením propojení formativního a sumativního hodnocení do praxe, za c) workshop zaměřený na způsoby a zákonitosti využití pilotního designu vysvědčení a d) popularizační text. Při řešení projektu kombinujeme poznatky a zkušenosti z výchovně-vzdělávacího procesu, poznatky z oborů pedagogiky a psychologie, sociologických poznatků o transferu inovací do vzdělávací praxe a konstrukčního výzkumu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info