Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora investiční strategie veřejnoprávních korporací

Logo poskytovatele
Kód projektu
110974
Období řešení
1/2021 - 5/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
DYNATECH s.r.o.

Cílem předkládaného projektu je vývoj softwarové aplikace, která uživatelům (územním samosprávným celkům) na základě automatizovaného posouzení umožní kvalifikované plánování investic zajišťující splnění ekonomických kritérií veřejných výdajů. Takové řešení bude reakcí na dosavadní praxi územních samospráv, kdy jsou některé investice plánovány, vybírány i realizovány bez důslednějšího doložení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti, často živelně a na základě emocionálních pohnutek spíše, než dle robustních ekonomických kritérií, vazby na strategické plánování a také soulad se schválenými střednědobými výhledy rozpočtu. Software pomůže veřejnoprávním korporacím efektivněji alokovat zdroje, a tedy má potenciál přispět k podpoře oživení ekonomiky v návaznosti na aktuální strategie EU vztahující se k aktuální pandemické situaci. Žadatel ve spolupráci s partnerem v rámci vývoje softwaru navrhne mechanismus hodnocení investic, který se skládá ze dvou modulů. Prvním modulem je Zásobník investic, jehož cílem je obsáhnout v rámci dané databáze co největší množství typových investičních akcí, které by reflektovaly potřeby obcí různé velikosti dle zvolené typologie. Na první modul je navázán druhý – Hodnocení investic. Cílem tohoto modulu je vybavit odborný aparát úřadu ÚSC nástrojem umožňujícím analyzovat náklady a přínosy a efektivnost investičních záměrů. V současnosti jsou na trhu dostupná pouze oddělená softwarová řešení pro hospodaření obce nebo pro zpracování analýzy nákladů a přínosů v peněžním vyjádření (CBA), která však nejsou vzájemně provázána mezi sebou ani na proces strategického plánování územních samospráv. Software, který vznikne v rámci realizace předkládaného projektu, nemá na trhu obdobu. Příjemcem dotace projektu je společnost DYNATECH, s.r.o.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info