Informace o projektu
Dospívající na internetu: komunikace, informace a vizuální obsahy (DNIKIVO)

Kód projektu
MUNI/A/1409/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt se bude zaměřovat na zkoumání několika oblastí online aktivit dnešních dospívajících. Práce bude založena na analýzách dat, která vznikají v rámci projektu FUTURE a která se týkají používání informačních a komunikačních technologií ve spojitosti s well-beingem dospívajících. Výrazně se zaměříme především na následující tři oblasti: interakce s neznámými lidmi, vyhledávání a sledování online informací a obsahů o zdraví a online obsahy, které mohou ovlivňovat body-image dospívajících.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info