Informace o projektu

Archeologické terénní prospekce, exkavace a dokumentace II

Kód projektu
MUNI/A/0998/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt navazuje na dlouhodobý výzkum ÚAM FF MU zaměřený na sociální struktury pravěku až raného novověku v nejširších souvislostech kulturních, prostorových a časových, a to jak prostřednictvím vlastního terénního výzkumu, tak zejména jeho teoretickým vyhodnocením za použití nejnovějších dokumentačních technik a informačních technologií, jež jsou nejen využívány na současné špičkové úrovni, ale taktéž speciálně vyvíjeny pro účely archeologického terénního výzkumu a jeho zpracování. Projekt se opírá o tři dlouhodobé systematické výzkumy klíčových lokalit (Tešetice-Kyjovice, Pohansko u Břeclavi, Rokštejn u Jihlavy), k nimž se připojují výzkumné aktivity v zahraničí, v oblasti Francie (Bibracte), Itálie (Montelabate), Albánie (Tepelene) a Kréty (hospodaření s vodou a land use). Do všech výzkumných aktivit jsou zapojeni studenti ÚAM, na zkoumaných lokalitách v ČR probíhá letní prázdninová praxe. Součástí projektu jsou i tři dílčí projekty doktorandů navazující na hlavní výzkumné programy řešené na ÚAM FF MU dlouhodobě.

Publikace

Počet publikací: 89


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info