Informace o projektu
Pobělohorské konfiskace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/01/1265
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Těžištěm předkládaného projektu jsou strukturální analýzy pobělohorských konfiskací a s nimi bezprostředně souvisejících historických procesů. Práce je pojata v širším středoevropském kontextu a pokusí se zachytit úlohu konfiskací jako jednoho z postupů při vytváření jednotné habsburské monarchie. Za východisko bude brána situace na Moravě, která vzhledem ke své geografické poloze i sociální struktuře sehrála sjednocující úlohu mezi českými a rakouskými zeměmi. Práce se pokusí zohlednit mocenský, politi cký, právní, náboženský i sociální aspekt konfiskací a klade si za úkol vyústit do širšího zhodnocení strukturálních proměn středoevropské společnosti na prahu absolutismu v 1. polovině 17. století. Výstupem bude monografie.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info