Informace o projektu
Studium role polyhydroxyalkanoátů u bakterie Schlegelella thermodepolymerans – slibného bakteriálního kandidáta pro biotechnologie nové generace (PHAST)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-10845S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Schlegelella thermodepolymerans je termofilní bakterie, která byla isolována na základě své schopnosti biodegradace polymerních materiálů. Nicméně v nedávné době naše skupina identifikovala významný biotechnologický potenciál této bakterie v kontextu bioprocesů nové generace. Kromě degradace polymerních materiálů je S. thermodepolymerans schopna také produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA), mikrobiálních polyesterů, které bakterie využívají jako zásobní zdroje energie a uhlíku. Schopnost produkce PHA však také navyšuje stresovou odolnost buněk vůči široké škále environmentálních stresorů. PHA zároveň představují ekologickou alternativu k petrochemickým polymerům. V rámci předloženého projektu bude podrobně prostudován metabolizmus PHA u S. thermodepolymerans a to v kontextu stresové robustnosti bakterie, bude sestaven podrobný metabolický model bakterie, budou vyvinuty a optimalizovány nástroje pro editaci genomu a v neposlední řadě bude bakterie otestována v kontextu nejslibnějších aplikací – produkce PHA, biodegradace polymerů a biotransformace/degradace fenolických látek.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info