Informace o projektu
Moderní aktiva a koncepty ve finančních výkazech (CMPLX)

Kód projektu
MUNI/A/1494/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Klíčovou rolí finančního účetnictví je poskytnout stakeholderům užitečné finanční i nefinanční informace, na jejichž základě mohou činit kvalifikovaná rozhodnutí ekonomického charakteru, kupř. na finančních trzích. Způsob vykazování moderních aktiv a s nimi souvisejících nefinančních informací je při plném respektování zásady „substance over form“ stále pro účetní regulátory výzvou, především kvůli značné vnitřní diferenciaci těchto aktiv. Uživatelé informací jsou vystaveni nejistotě, jak tyto informace interpretovat a využít pro svá rozhodnutí. Cílem projektu specifického výzkumu je na základě analýzy právní podstaty, ekonomické povahy a finančně-tržního chování moderních aktiv v komparaci s tradičními nástroji zhodnotit možnosti jejich finančního zachycení s ohledem na princip „substance over form“ a posoudit vliv těchto informací ve spojení s nefinančními informacemi na rozhodování stakeholderů.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info