Informace o projektu
Specifické faktory konkurenceschopného rozvoje na regionální a lokální úrovni (SPEFAKOR)

Kód projektu
MUNI/A/1406/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt propojuje výzkumná témata doktorských studentů programů Regionální ekonomie a Regional Economics. Nezbytnou podmínkou pro dosažení konkurenceschopnosti je způsobilost aktérů v regionu zavádět a šířit inovace. Výzkumná pozornost je věnována zejména oblastem, které jsou v tomto považovány za vysoce úspěšné, tj. lídrům mezi evropskými regiony a metropolitním regionům obecně. Otázkou našeho zájmu je i to, jak se tyto úspěšné regiony prezentují navenek a jak tedy funguje jejich teritoriální marketing. Nezbytným předpokladem pro dosahování inovační výkonnosti je i kvalitní podnikatelské prostředí na regionální úrovni, které je rovněž předmětem výzkumu. V neposlední řadě je pozornost věnována i tomu, jak se vyvíjí současná postindustriální města.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info