Informace o projektu
Política, ideologías y actitudes lingüísticas en la Espana y América de los siglos XVIII y XIX: un acercamiento desde los textos periodísticos y gramaticales

Kód projektu
PID2020-115226GB-I00
Období řešení
9/2021 - 8/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - zahraniční
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Projekt je zaměřený na dosti specifickou oblast sociolingvistického výzkumu, který již prokázal svou metodologickou životaschopnost ze synchronního hlediska, ale z historického pohledu ještě moc prozkoumaný není. Jedná se postoje a hodnocení jazykových jevů mluvčími španělštiny ve Španělsku a v Latinské Americe v 18. a 19. století a vliv těchto hodnotících soudů ze strany vlivných skupin mluvčích na jazykovou politiku španělštiny. Pozornost bude věnována dvěma hlavním oblastem. V prvé řadě se bude jednat o novinové a časopisecké texty. Druhou budou tvořit gramatiky a další jazykovědné příručky z tehdejší doby. Předmětem zájmu řešitelského týmu budou projevené názory tehdejších pisatelů na různé jazykové jevy (ortoepické, pravopisné, morfologické, syntaktické, lexikální i stylistické), jejich jazykové a ideologické postoje k nim.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info