Informace o projektu
Mechanizmus antimikrobiálneho účinku fenolických látok voči Gram-pozitívnym baktériám.

Kód projektu
MUNI/A/1279/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Prevalencia rezistentných kmeňov zlatého stafylokoka rapídne stúpa a narastá potreba zavedenia nových terapeutických prístupov. Prenylované flavonoidy spolu s Diels-Alderovými aduktami predstavujú potenciálne zdroje prírodných antibiotík. Okrem významnej antimikrobiálnej aktivity voči klinickým izolátom MRSA a tiež MSSA vybrané fenolické látky znižujú MIC konvenčne používaných antibiotík v kombinácii. Cieľom tohto projektu je priblížiť mechanizmus účinku prírodných látok voči Gram-pozitívnym baktériám. Za pomoci fluorescenčných farbív bude zavedená metodika stanovenia interakčného potenciálu prírodných látok s bunkovou stenou baktérií a popísaný vplyv prírodných látok na integritu bunkovej steny. Príčinou výhodnej kombinácie fenolických zlúčenín s antibiotikami môže byť tiež inhibícia efluxných púmp baktérií, pričom flavonoidy predstavujú potenciálne inhibítory transmembránových transportérov. Za pomoci testovania akumulácie špecifických substrátov efluxných púmp a konvenčných inhibítorov bude zavedená metodika testovania inhibície efluxných púmp, čím priblížime mechanizmus účinku prírodných látok voči Gram-pozitívnym baktériám.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info