Informace o projektu

Změny genomu a proteomu u leukemických pacientů s reakcí štěpu proti hostiteli (GvHD)

Kód projektu
NS9683
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno
Odpovědná osoba MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.

Publikace

2012

Gene expression profiling of acute graft-vs-host disease after hematopoietic stem cell transplantation

VERNER Jan — KABÁTHOVÁ Jitka — TOMANCOVÁ Alexandra — PAVLOVÁ Šárka TICHÝ Boris MRÁZ Marek BRYCHTOVÁ Yvona KREJČÍ Marta ZDRÁHAL Zbyněk TRBUŠEK Martin — VOLEJNÍKOVÁ Jana — SEDLÁČEK Petr — DOUBEK Michael MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Potential biomarkers for early detection of acute graft-versus-host disease

LOCHMANOVÁ Gabriela — JEDLIČKOVÁ Lenka — POTĚŠIL David — TOMANCOVÁ Alexandra — VERNER Jan POSPÍŠILOVÁ Šárka DOUBEK Michael MAYER Jiří ZDRÁHAL Zbyněk

2011

Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou ve složení busulfan, fludarabin a antithymocytární globulin (ATG Fresenius): dlouhodobé výsledky

BRYCHTOVÁ Yvona KREJČÍ Marta DOUBEK Michael TOMIŠKA Miroslav — NAVRÁTIL Milan — RÁČIL Zdeněk DVOŘÁKOVÁ Dana — HORKÝ Ondřej — LENGEROVÁ Martina POSPÍŠILOVÁ Šárka MAYER Jiří

Genově-expresní profil leukemických pacientů s akutní reakcí štěpu proti hostiteli s využitím microarray analýzy

VERNER Jan — KABÁTHOVÁ Jitka — BRYCHTOVÁ Yvona ZDRÁHAL Zbyněk — TOMANCOVÁ Alexandra — VOLEJNÍKOVÁ J. — SEDLÁČEK P. — DOUBEK Michael POSPÍŠILOVÁ Šárka MAYER Jiří

NON/SCID IL2RGAMMA(-/-) xenograft model for chronic lymphocytic leukemia

VERNER Jan MRÁZ Marek FOLBER František FOREJTKOVÁ Sylva — MOULIS Mojmír — CHOVANCOVÁ Jana — STEHLÍKOVÁ Olga — DOUBEK Jaroslav KLABUSAY Martin TRBUŠEK Martin HAMPL Aleš POSPÍŠILOVÁ Šárka DOUBEK Michael MAYER Jiří

2010

Gene-expression profile of steroid-refractory acute Graft-versus-host disease.

VERNER Jan — KABÁTHOVÁ Jitka — ZDRÁHAL Zbyněk — TOMANCOVÁ Alexandra — VOLEJNÍKOVÁ Jana — BRYCHTOVÁ Yvona — POSPÍŠILOVÁ Šárka MAYER Jiří

LC-MS/MS Monitoring Human Plasma Proteins Potentionally related to Graft-versus-Host Disease

JEDLIČKOVÁ Lenka — BRZOBOHATÝ Jiří — KABÁTHOVÁ Jitka — VERNER Jan POSPÍŠILOVÁ Šárka ZDRÁHAL Zbyněk

NON SCID GAMMA Mouse as a Model for Chronic Lymphocytic Leukemia

VERNER Jan FOLBER František — FOREJTKOVÁ S. — MOULIS Mojmír — CHOVANCOVÁ Jana — STEHLÍKOVÁ Olga — DOUBEK J. — KLABUSAY Martin TRBUŠEK Martin POSPÍŠILOVÁ Šárka HAMPL Aleš DOUBEK Michael MAYER Jiří

Stanovení intracelulární koncentrace imatinibu u CML pacientů

POTĚŠIL David — RÁZGA Filip — STEJSKAL Stanislav — TESAŘOVÁ Lenka ŠIMARA Pavel PETERKOVÁ Martina DVOŘÁKOVÁ Dana — MALÁŠKOVÁ Ludmila — KRONTORÁD KOUTNÁ Irena RÁČIL Zdeněk MAYER Jiří ZDRÁHAL Zbyněk

2009

Gene-expression profiling of graft-versus-host disease by oligonucleotide microarrays

VERNER Jan — KABÁTHOVÁ Jitka — TICHÝ Boris ZDRÁHAL Zbyněk — TOMANCOVÁ Alexandra — BRYCHTOVÁ Yvona — DOUBEK Michael MRÁZ Marek MALČÍKOVÁ Jitka POSPÍŠILOVÁ Šárka MAYER Jiří

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info