Informace o projektu

Informace o projektu
RES-Q Registry for Stroke Care Quality upgrade for stroke care improvement (RES-Q)

Kód projektu
101057603
Období řešení
11/2022 - 10/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

The main goal of RES-Q+ is to improve the European health care quality system by boosting the RES-Q IT platform to a fully automated data entry tool utilizing AI-powered natural language processing methods and to create usable virtual assistants enabling the data (re-)use by patients and physicians.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info