Informace o projektu
Výzkum studentů se zaměřením na chemické látky v prostředí a v lidském těle a jejich působení; transformační mechanismy, vývoj nových molekul umožňujících detekovat a kontrolovat chování a transport vybraných látek, vývoj signálních molekul a senzorů

Primárním cílem tohoto projektu je rozvoj kompetencí a znalostí studentů doktorských programů Životní prostředí a zdraví, Chemie, a Biologie na PřF MU, kteří v rámci daných studijních programů svůj výzkum realizují pod vedením zaměstnanců centra RECETOX, a taky motivovaných studentů v navazujících magisterských a/nebo bakalářských programech. Studenti, kteří se zúčastní tohoto projektu, budou rozšiřovat své odborné znalosti a dovednosti, a získávat nové relevantní výsledky v následujících oblastech: mikrobiom, metabolismus a metabolom, mikrofluidika a proteinové inženýrství, enzymatické transformace a jejich detaily, makromolekulární a supramolekulární chemie, fotochemie, a případně aplikace všech zmíněných směrů. Zapojení studenti budou dále podpořeni v hlubší integraci do mezinárodní vědecké komunity, a to zejména jejich aktivní účast a prezentace na oborově relevantních konferencích, workshopech, nebo letních školách, aj. Plánované výstupy projektu jsou zejména publikace (v mezinárodních a impaktovaných časopisech), konferenční prezentace a realizace jednotlivých studentských projektů (např. dizertačních a diplomových prací).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info