Informace o projektu

Informace o projektu
Výskyt přetrvávajících reflexů u žáků s poruchami autistického spektra (PPR)

Kód projektu
MUNI/A/1428/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Přetrvávající primární reflexy jsou kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj dítěte a mohou postihnout smyslové vnímání, řeč, rovnováhu, koordinaci pohybů, schopnost učit se a komunikovat. Projevy poruch autistického spektra (PAS) se v poslední době spojují s problematikou přetrvávajících primárních reflexů a úrovní motorických kompetencí dětí s PAS. Dosud žádný výzkum neprokázal větší výskyt primárních reflexů u těchto jedinců.
Projekt si klade za cíl ověřit na vzorku cca 100 dětí s PAS přítomnost primárních reflexů a současně zjistit úroveň motorických dovedností pomocí standardizované testové baterie MABC 2. Získáme tak informace, která nám mohou ukázat konkrétní deficity v motorických funkcích u dětí s PAS.
Dalším cílem bude vytvořit vhodnou metodiku měření přetrvávajících primárních reflexů (PPR) u dětí s PAS s využitm strukturovaného učení. Současně budeme testovat výskyt PPR u žáků běžné základní školy (cca 100 dětí) a komparovat s výskytem PPR u dětí s PAS. Na běžné základní škole bude také probíhat intervenční program neurovývojové stimulace "Pohybem se učíme".

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info