Informace o projektu

Informace o projektu
Pochopení procesů vnitřní uspořádanosti a neuspořádanosti pro funkci proteinu Dishevelled a signalizaci Wnt

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-06913S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Protein Dishevelled (DVL) je centrální komponentou pro signalizaci Wnt. Experimentální přístupy, pomocí kterých se dosud DVL zkoumal, se zaměřovaly na studium izolovaných jednotlivých domén proteinu, které jsou vnitřně uspořádané. Avšak dvě třetiny proteinu jsou vnitřně neuspořádané, bohaté na aminokyseliny S/T a vysoce konzervované v mnohobuněčných organismech. Moje hypotéza, která je podložena experimentálními daty, staví na tom, že konformační plasticita DVL je základem jeho biologických funkcí. Naše znalosti v biochemii, biofyzice a strukturální biologii povedou k holistickému přístupu a poskytnou nový
vhled do mechanismů, ve kterých strukturované domény, neuspořádané oblasti, interakční motivy a fosforylace DVL regulují signalizaci Wnt. Plánujeme analyzovat velké části DVL, které podléhají změnám ve své uspořádanosti/neuspořádanosti pomocí nejmodernějších metod (NMR, krystalografie, SAXS, MS). To povede k vytvoření nových integrovaných modelů o struktuře, dynamice a regulaci proteinů, které budeme pomocí metod CRISPR-Cas9 validovat na příkladu funkce DVL v živých buňkách.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info