Informace o projektu
Diagnostika a terapie původců nozokomiálních infekcí (DTPNI)

Kód projektu
MUNI/A/1361/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na detekci původců nozokomiálních infekcí, a to včetně za nízce patogenních agens, jako jsou koagulázanegativní stafylokoky a Cutibacterium acnes. Dále zahrnuje i další patogeny, jako jsou kvasinky rodu Candida, enterobakterie a další. Významnou částí projektu je hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, včetně využití bakteriofágů a nových antimikrobiálních látek, zejm. antimikrobiálních peptidů. Projekt též komplexně řeší problematiku jejich diagnostiky s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh a ověřování nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Zásadní pro správnou diagnostiku je též odlišení etiologických agens od možných kontaminant. Pro tento účel bude posuzována úloha jednotlivých původců na patogenezi onemocnění sledováním klinicko-epidemiologických souvislostí a průkazem faktorů virulence, včetně sledování schopnosti tvořit biofilm.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info