Informace o projektu

Informace o projektu
Vlivové působení Ruské federace v prostoru Západního Balkánu a jeho dopad na balkánský bezpečnostní komplex

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-04955S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt se zaměřuje na aktivity Ruské federace v bezpečnostním komplexu západního Balkánu
se zvláštním zaměřením na země s významným podílem ortodoxního obyvatelstva: Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Černou Horu, Severní Makedonii a Srbsko. Tyto země jsou v centru
sociokulturního a politického zásadního zájmu a zaměření Ruské federace. Projekt se opírá o teoretický rámec vlivových operací se zaměřením na vojenský, socio-politický, ekonomický a energetický sektor s ohledem na regionální a mezinárodní kontext.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č. 1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č. 2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č. 3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č. 4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č. 5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č. 7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č. 8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č. 10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č. 15 – Život na souši Cíl udržitelného rozvoje č. 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č. 17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info