Informace o projektu
Stejný problém, různá percepce? Experimentální výzkum vlastností politických témat. (POLISS)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-07985S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Navrhovaný projekt se zaměřuje na vlastnosti politických témat. Na pozadí konceptu "hard" a "easy" politických témat (Carmines, Stimson 1980) experimentálně zkoumá, jak vlastnosti
politických témat (jako je známost, technicistnost, či jejich symbolický charakter) ovlivňuji
vlastnosti politických postojů (jako např. dostupnost postojů, jejich jistota či nejednoznačnost),
které si k nim jedinci utvářejí. Ve zkoumání projekt uplatňuje experimentální výzkumnou
perspektivu, speciální metodologický přínos představuje využití eyetrackingových technik sběru
dat.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info