Informace o projektu

Informace o projektu
Inovativní výzkum náboženství perspektivou digitálních humanitních věd (INOVYN)

Kód projektu
MUNI/A/1392/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Jedním z benefitů technologických pokroků 21. století je nárůst digitálně dostupných databází s daty relevantními ve výzkumu náboženských tradic. Souběžně s nárůstem použitelných a zpracovatelných dat se zároveň proměňuje skladba metodologického portfolia religionistiky. V tomto kontextu stále častěji dochází k syntéze etablovaných přístupů (např. kritické čtení pramenů, jejich komparace a interpretace) s přístupy kvantitativními, které v této kombinaci umožňují klást zcela nové výzkumné otázky, popřípadě inovativně testovat ty již existující. Cílem tohoto projektu je dále posilovat pozici religionistiky jako součast digitálních humanitních věd za pomoci inovativního výzkumu ve spolupráci se zahraničními odborníky. Tento projekt bude především rozvíjet tyto přístupy ve zkoumání náboženských tradic: 1) teorie sítí, která přenáší záměr z jednotlivých subjektů na jejich vztahovost v geografickém, sociálním, či textuálním prostředí; 2) Prostorové analýzy v GIS prostředí, které umožňují nacházet souvislosti mezi daty v geografickém kontextu; 3) kvantitativní textuální analýza, která je schopna za pomoci strojového čtení a vyhodnocení textů odhalit sémantické posuny a vztahy, které kritickým čtením badatele nejsou vždy zachytitelné a 4) výzkum náboženství v digitálním prostředí.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info