Informace o publikaci

Dalitský a bahudžanský digitální aktivismus v Indii : Případová studie proti-kastovního diskurzu na platformě Round Table India

Autoři

MENŠÍKOVÁ Tereza

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Rozmach sociálních médií ve 21. století výrazně ovlivnil marginalizované komunity a sociální hnutí, která bojují proti diskriminaci. Přístup k digitálním technologiím otevřel pro mnohé novou cestu navazování spojení a šíření myšlenek překonávajících nejen geografické, ale i sociální a kulturní bariéry mezi různými komunitami ve společnosti. Ve svém příspěvku se zaměřuji na využívání digitálních technologií aktivisty z konkrétních dalitských a bahudžanských komunit v?Indii k analýze role náboženství a buddhismu v jejich proti-kastovním diskurzu. Představovaný výzkum přispívá k pochopení rolí náboženských a sekulárních motivů pro sociálně-politickou mobilizaci marginalizovaných komunit s přesahem do vnímání modernity a otázek post-kolonialismu. Prostřednictvím komputační analýzy textu skrze analýzu sémantických sítí kookurence slov a tematického modelování na korpusu příspěvků z?platformy Round Table India poukazuji na potenciální proměny diskurzu sebeidentifikace na základě dalitství a provázanost politických a sociálně-náboženských aspektů ámbédkaritského buddhismu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info