Informace o projektu
Kde stojí historiografie v 21. století? (Historiografie v 21. století)

Kód projektu
MUNI/A/1358/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt vychází ze současné strategie vědeckého zaměření Historického ústavu, která usiluje o rozšíření oborových hranic směrem k sousedícím vědám. Historie je od dob, kdy se odpoutala od pojetí klasického historismu, stále intenzivněji vystavována výzvám, jež přicházejí z vědeckého a mimovědeckého prostředí v důsledku pronikavých kulturních, sociálních i technologických proměn posledních desetiletí. Myšlení klasického historismu ale není zcela překonané, což způsobuje napětí mezi tradovanými představami o historii a jejích funkcích a aktuálním stavem oboru. Na způsobu, jakým historiografie dokáže na přicházející výzvy odpovědět, bude záviset, do jaké míry bude historické poznání i nadále patřit k důležitým součástem při formování představ současného člověka o sobě samém ve stále více propojeném a globalizovaném světě. Řešitelský tým, tvořený akademickými pracovníky a doktorandy/kami Historického ústavu, se zaměří na hledání odpovědí ve dvou samostatných, vnitřně ovšem propojených oblastech politiky dějin ve veřejném prostoru a metod a témat současné historiografie, v nichž budou doktorandi/ky zapojeni do probíhajících výzkumných projektů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 74


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info