Informace o projektu

Informace o projektu
Adsorpce bazí, nukleosidů, nukleotidů a polynukleotidů na elektrodách

Kód projektu
IAA4004702
Období řešení
1/1997 - 12/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Adsorpce bazí nukleových kyselin, nukleosidů, nukleotidů a polynukleotidů adsorbovaných na povrchu rtuti a grafitu bude studována elektrochemickou impedanční spektroskopií. Interakce mezi adsorbovanými bazemi mohou vést k jejich dvojrozměrné (2-D) kondenzaci a tvorbě kompaktní vrstvy. Bude studován vliv rozpouštědla na kinetiku 2-D kondenzace byzí nukleových kyselin a látek používaných k usnadnění uchycení DNA v tunelové mikroskopii. bude vypočtena energie interakce mezi bazemi nukleových kyselin v kompktní vrstvě a bude stanoven vliv methylových a halogenových substituentů bazí na tuto energii. Experimentální výsledky budou srovnány s kvantově chemickými výpočty. Cílem navrhovaného projektu je získat informace o adsorpci a vzájemných interakcích biopolymerů a jejich monomerních složek na fázových rozhraních, objasnit vztah mezi adsorpčním chováním monomerů a polymerů.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info