Informace o projektu
Identifikace, dokumentace a ochrana archeologických památek raného středověku pomocí neinvazivních prospekčních metod (IDO)

Kód projektu
DH23P03OVV051
Období řešení
3/2023 - 12/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na výzkum významných center raného středověku na Moravě a v Bulharsku za použití metod nedestruktivní archeologie - například dálkového archeologického průzkumu či geofyzikální prospekce. Výsledky budou konfrontovány s archeologickými poznatky. Komplexně, včetně širokého zázemí budeme zkoumat tři klíčové velkomoravské lokality: Břeclav-Pohansko, Mikulčice a Staré Město – Uherské Hradiště. Cílený průzkum s využitím širokého spektra geofyzikálních metod bude mířit i na další raně středověké centra. Naše zjištění bude spočívat v lokalizaci, identifikaci a interpretaci antropogenních aktivit na daném území od pravěku až do novověku.
Paralelně s aktivitami na Moravě bude probíhat výzkum dvou raně středověkých center v Bulharsku - Plisky a Preslavi. V pozdním 9. a 10. století se zde nacházela střediska vzdělání a kultury, které čerpala z tradic velkomoravského písemnictví. Žadatel o projekt zde v posledních třech letech učinil významné objevy, mj. se podařilo nově identifikovat 11 raně středověkých kostelů a dva klášterní komplexy. Projekt zde přispěje k ochraně těchto jedinečných historických památek spjatých s naší národní a kulturní identitou. Společný výzkum a komparace velkých moravských a bulharských center zároveň umožní lepší pochopení sociálních a hospodářských vazeb v komunitách raného středověku napříč střední a jihovýchodní Evropou.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info