Informace o projektu

Informace o projektu
Dvacet let moderního správního soudnictví

Kód projektu
MUNI/A/1479/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

V roce 2023 uplyne dvacet let moderního správního soudnictví v České republice. Oproti předcházející úpravě správního soudnictví mezi lety 1990 a 2002, kterou lze považovat za provizorní, se jedná o úpravu komplexní. Přesto stávající správní soudnictví neskrývá mnohé inspirace starým rakouským a tzv. prvorepublikovým správním soudnictvím, které byly doplněny o potřeby soudní ochrany v znovuobnoveném právním státě po roce 1989. Je však dosavadní koncepce i po dvou dekádách koncepcí perspektivní, anebo si vyžaduje hlubší revizi? Navržený projekt chronologicky a obsahově navazuje na dvojici projektů specifického výzkumu „Žalobní typy ve správním soudnictví - aktuální otázky I a II“ (z let 2021 a 2022), které byly zaměřeny na konkrétní výseč správního soudnictví v podobě „systému“ základních žalobních typů konstruovaného soudním řádem správním a které vyústily mj. ve zpracování stejnojmenné monografie. Nyní navržený projekt na tyto projekty tematicky navazuje, resp. přesahuje je, jelikož usiluje o zkoumání širšího okruhu otázek významných z pohledu současné koncepce správního soudnictví, které jdou nad rámec konstrukce „aparátu“ žalobních typů. Těmito otázkami jsou zejména fenomén judicializace veřejné správy, obecné přístupy k přezkumu správních úkonů, role ochrany veřejného zájmu ve správním soudnictví, problematika "nových forem" správních činnosti a jejich přezkumu, soudní ochrana při zvládání tzv. mimořádných situací aj. Výstupy projektu tvoří zejména série odborných článků a konferenčních vystoupení otevírajících či prohlubujících diskuzi o těchto otázkách.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info