Informace o publikaci

Access to Czech Administrative Courts - Bottlenecks in Access to Justice

Název česky Přístup k českým správním soudům - úzká hrdla v přístupu ke spravedlnosti
Autoři

SKLÁDALOVÁ Denisa HRUBEŠOVÁ Sára SVOBODA Tomáš

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Adam Mickiewicz University Law Review
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access článku
Doi http://dx.doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.02
Klíčová slova Administrative Justice; Access to Court; Fair Trial; Procedural regulation; Drafting a Petition; Court Communication; Court Accessibility; Court Capacity; Simplification.
Přiložené soubory
Popis Právo na přístup k soudu podléhá určitým omezením. Zatímco řada těchto omezení může být vytvořena záměrně v souladu s funkcí správního soudnictví (např. omezení přezkumu ze strany vyšších soudů), jiná mohou být více či méně nezamýšlenými důsledky koncepce správního soudnictví (nebo aplikace příslušných pravidel či judikatury). Článek se pokouší představit možné podoby těchto omezení a snaží se nastínit některá hlavní "úzká místa" v přístupu k soudní ochraně v kontextu českého správního soudnictví. Za tato omezení lze považovat především omezení formální a neformální, jejichž rozpoznání může vést ke zvýšení efektivnosti fungování soudní ochrany, a to zejména zjednodušením procesní úpravy v návaznosti na probíhající společenské a technologické změny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info