Informace o projektu
Ekologické parametry populací mřenky mramorované (Barbatula barbatula), jako determinanty jejího metazoárního parazitického společenstva

Kód projektu
IAA6093104
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Vzbraný parazito-hostitelský systém (Barbatula barbatula - metazoární paraziti) je vhodný pro paralelní studium kvalitativních a kvantitativních parametrů, standardními ichtyologickými a parazitologickými metodami. Dynamika změn parametrů populací ryb (hostitele) bude komparována s hodnotami diverziti společenstev parazitů na úrovni infra- a komponent společenstev. Získané originální výsledky umožní testovat dosud předložené hypotézy o faktorech (jako determinantech) ovlivňujících bohatost parazitů sladkovodních ryb žijících ve střední Evropě (na modelovém parazito-hostitelském systému) a předložit zobecňující ověřené závěry.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info