Informace o projektu

Informace o projektu
Tvorba interaktívnych osnov pre predmety experimentálnej lingvistiky

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0061/2023
Období řešení
2/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt dotvára interaktívne osnovy k predmetom LgBB04 Formální a experimentální sémantika II a LgMA04 Experimentální syntax a sémantika II. Vytvorené osnovy budú suplovať neexistujúcu učebnicu a systematicky a prehľadne podávať všetky študijné materiály delené do tematických celkov v rámci jednotlivých týždňov. Budú tiež platformou pre zadávanie domácich úloh a spracovanie spätnej väzby od vyučujúcich, ako aj podnetným prostredím pre diskusiu medzi študentami nad všetkými fázami povinného záverečného projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info