Informace o projektu

Informace o projektu
Proteomická identifikace biomarkerů asociovaných s variabilitou IL-6 u aneurysmálního subarachnoidálního krvácení

Kód projektu
NU23-04-00382
Období řešení
5/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Cílem projetku je identifikovat markery, které jsou spojené s variabilitou IL-6 a tíží subarachnoidálního krvácení (SAK). Projekt bude probíhat ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou FN Brno, která bude hlavním řešitelem projektu. V rámci klinické části budou hodnoceny vzorky mozkomíšního moku a krve, které budou odebrány od pacientů se SAK a v pseudonymizované podobě předány k analýzám na MU. V rámci experimentální části budou hodnoceny vzorky mozku, jater a tukové tkáně u laboratorních zvířat s experimentálně navozeným SAK. Vzorky budou analyzovány pomocí ELISA, qPCR a na vybraných vzorcích bude provedena proteomická analýza. Klinická část by měla přispět k identifikaci nových markerů zánětu, které by mohly být použitelné diagnosticky a terapeuticky. Experimentální část bude studovat orgánové procesy a měla by pomoci odhalit roli identifikovaných markerů v patofyziologii SAK (přímá/ nepřímá souvislost se zánětem/narušením homeostázy).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info