Informace o projektu

Informace o projektu
Využití moderních technologií v individualizovaném přístupu k operačnímu řešení rozštěpových vad obličeje u dětských pacientů

Kód projektu
NU23-06-00301
Období řešení
5/2023 - 3/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Fakultní nemocnice Brno

Vrozené vývojové vady orofaciální oblasti jsou nejčastějšími vrozenými vadami u dětí, vyskytují se v České republice s incidencí 1,8 dítěte s rozštěpem na 1000 zdravě narozených dětí. Péče o děti s rozštěpovou vadou obličeje je multioborová, centralizovaná a probíhá od narození až do dospělosti. Ve Fakultní nemocnici Brno zajišťuje léčbu pacientů s orofaciálním rozštěpem Centrum pro léčbu rozštěpů obličeje (CLRO). Mezi hlavní odbornosti, které tvoří základ CLRO, patří plastická chirurgie, dětská anesteziologie a neonatologie. Pacienti s rozštěpovou vadou obličeje jsou děleni do 2 hlavních skupin dle embryologických příčin vzniku rozštěpu: 1/ pacienti s rozštěpem rtu, čelisti, bez nebo s rozštěpem patra (tzv. celkový rozštěp) a 2/ pacienti s izolovaným rozštěpem měkkého a tvrdého patra. Anestezie u dětí s orofaciálním rozštěpem je specifická nejen věkem pacientů, ale hlavně rozštěpovou vadou jako takovou. Anesteziologický management, a především intubace těchto pacientů, jsou vzhledem k povaze vady často obtížné s frekventním výskytem komplikací, jako je obtížná intubace, desaturace, laryngospasmus nebo bradykardie. Navíc přibližně u 90 % pacientů dochází během intubace také k poranění měkkých tkání rtu, alveolu, patra, nosního septa, stejně jako kostěných struktur premaxilly a nosního septa. Pro usnadnění intubace, zlepšení anesteziologického

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info