Informace o projektu

Informace o projektu
Jaderná topologie některých protoonkogenů u lidských neutrofilních granulocytů a leukemických buněk

Kód projektu
IAB5004102
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Práce bude řešit problematiku topologie C-MYC, ABL a BCR protookogenů v jádrech lidských granulocytů v porovnání s jaderně topografickými parametry zmíněných genů u leukemických buněk, u kterých bude navozena myeloidní diferenciace, během které se mění exprese některých studovaných genů. Bude hledán vztah mezi strukturou jaderného chromatinu a expresí genů nejen v modelových příkladech experimentálně navozené diferenciace leukemických buněk, ale i u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML). U pacientů bude sledován rozdíl v topologii ABL a BCR genů v období chronické a akcelerační fáze a v období blastického zvratu, kdy se mění exprese ABL genu, který je u této formy leukemie translokován do oblasti BCR lokusu (Philadelphský chromosom). Rovněž bude sledována amplifikace C-MYC genu. Cílem práce je zjistit zda existují rozdíly v topografii studovaných genů u pacientů s CML v porovnání se zdravými jedinci.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info