Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj aplikace pro automatizovanou evidenci ulovené spárkaté zvěře na základě individuality struktury kožní tkáně vnějšího nosu (Zvěřidence)

Kód projektu
QK23020117
Období řešení
2/2024 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zemědělství ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
evidence ulovené zvěře; moderní technologie, individualizace
Spolupracující organizace
Česká zemědělská univerzita v Praze
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Cílem projektu je vývoj mobilní aplikace, zaměřené na zcela nové pojetí myslivecké evidence
ulovené zvěře. Evidence bude založena na základě fotografie struktury kožní tkáně vnějšího nosu ulovené spárkaté zvěře, která je pro každého jedince unikátní a nezaměnitelná, podobně jako otisk prstu člověka. Základní funkce aplikace budou zpracovány v jednoduchém uživatelském prostředí dostupném pro mobilní telefony Android a iOS. Pomocí aplikace bude možné identifikovat každého jedince ulovené zvěře, který na základě snímku a vyplnění dalších hodnot automaticky vstoupí do evidence. Účelem aplikace bude účinná a přesná evidence ulovené zvěře oproti stávajícímu systému „papírových“ hlášení, kdy je v praxi nemožné ověřit pravdivost hlášených údajů. Aplikace zároveň vyloučí možná duplicitních hlášení.

Výsledky

R – Software - Aplikace pro zadávání údajů o evidenci ulovené zvěři NmetC – Metodiky certifikované oprávněným orgánem - Metodika používání aplikace

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info