Informace o projektu

Informace o projektu
Připraveni na budoucnost: porozumění dlouhodobé odolnosti lidské kultury (RES-HUM) (RES-HUM)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.01.01/00/22_008/0004593
Období řešení
1/2024 - 6/2028
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Národní muzeum

Projekt je zaměřen na objasnění základních principů resilience lidské společnosti v historické perspektivě s využitím dlouhých časových řad a na přenos získaných poznatků do společenské praxe. Tohoto cíle bude dosaženo podporou excelentního výzkumu a rozvíjením spolupráce mezi humanitními a přírodními vědami, jakými jsou archeologie, dějiny umění, antropologie, genetika, geologie, klimatologie, botanika, geofyzika či jaderná fyzika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info