Informace o projektu

Informace o projektu
Výzkum literatury a kultury v komparativní a intermediální perspektivě (VLK)

Kód projektu
MUNI/A/1406/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je podpora výzkumné a vzdělávací činnosti vybraných magisterských a doktorských studentů bohemistických a kulturologických studijních programů realizovaných pod Ústavem české literatury FF MU. Základním pilířem projektu je odborná publikační a popularizační aktivita studentů a akademiků (od odborných monografií, kapitol v knize, časopiseckých a sborníkových článků po recenze, workshopy, přednášky, prezentace na tuzemských a zahraničních konferencí, uměleckou odbornou činnost ad.). Součástí je rovněž mezinárodní a tuzemský networking (přednášky zahraničních a tuzemských odborníků určené studujícím námi akreditovaných programů) a dále podíl na uspořádání studentských a odborných konferencí, oborových kolokvií či přednáškových řad.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info