Informace o projektu
Odolnost společnosti v dobách krizí II (ODOL)

Kód projektu
MUNI/A/1510/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt vytváří příležitost pro spolupráci mezi doktorskými a magisterskými studenty a akademiky a odborníky z jiných výzkumných institucí (včetně zahraničních). Podporuje také samostatnou odbornou práci studentů a rozvíjí interdisciplinární a transdisciplinární přístupy k zkoumání environmentálních problémů a jejich sociálních souvislostí.
Tým řešitelů se zabývá studiem odolnosti (resilience) jak z pohledu udržitelné lidské společnosti, tak i nelidských entit a systémů (např. zvířata, lesy, krajina, města). Analyzována je interakce přírodního prostředí a přírodních procesů se společností zejména v krizových dobách. Téma je sledováno optikami humanitních disciplín (environmentální dějiny, estetika, etika, teorie a dějiny umění) i sociálních věd (politická ekologie, ekologická ekonomie, environmentální sociologie, environmentální pedagogika a klimatické vzdělávání).

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info