Informace o publikaci

Hory v hlavě a kolem hlavy. K proměnám estetického ocenění hor (a především k reflexi těchto proměn)

Autoři

STIBRAL Karel

Rok publikování 2024
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek na ročníku konference environmentální archeologie věnované vztahu člověka a prostředí. Postoj k horám může být příkladem relativně rychlých proměn vztahu člověka k určitému prostředí, krajině, které nejsou motivovány primárně utilitárně ani samotnými proměnami přírodního prostředí, ale poměrně komplexními změnami v kultuře. V rámci evropské kultury je vztah k horským terénům velmi komplexní a prošel dlouhým vývojem, ale – v úrovni jejich estetického a uměleckého ocenění – teprve relativně nedávno došlo k poměrně rychlému zvratu od nezájmu a odporu k vysokému ocenění a obdivu. Tato proměna byla pak navázána mj. na rozvoj turistiky, horolezectví, krajinomalby atp. Příspěvek se kromě této vlastní proměny ocenění horského prostředí bude rámcově zabývat i bohatou sekundární literaturou na toto téma, jejím vývojem, metodologickými problémy i diskusí nad mírou i rychlostí proměny vztahů evropské kultury k horskému prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info