Informace o projektu

Informace o projektu
Aditivní stochastické modely - rozvoj, počítačová implementace a užití k identifikaci změn v oblasti životního prostředí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/96/0665
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt je zaměřen na rozvoj, algoritmizaci a softwarové zpracování neparametrických regresních technik, hlavní pozornost bude věnována studiu vyhlazovacích technik užívaných v aditivních modelech (splajny, jádrové vyhlazování), speciálním lineárním modelům s komponentami rozptylu ve variační matici, dále pak konstrukci rychlých algoritmů pro uvedené metody založených na fourierovské analýze, teorii waveletů a Moore-Penroseově pseudoinverzi matice velké dimense. Počítačová implementace bude převážně realizována v systému MATLAB. Aplikace budou zaměřeny zejména na detekci dlouhodobých změn klimatických faktorů. Předpokládá se, že dílčí výsledky dosažené během řešení projektu budou prezentovány na mezinárodní konferenci ESES 96, která bude satelitní konferencí 4. světového kongresu Bernoulliho společnosti ve Vídni.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info