Informace o projektu

Charakterizace speciálních materiálů pro moderní technologie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/97/0345
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Speciální materiály hrají velmi významnou roli ve vývoji a využití moderních technologií (High Tech). Charakterizace speciálních materiálů v každém stupni technologického procesu je velkou výzvou pro analytické chemiky. Specialisté v oboru materiálového inženýrství vyžadují velké množství informací o složení masy, povrchu i hloubkových profilech a o obsahu stopových a ulatrastopových příměsí ve studovaném materiálu. Splnění požadavku produkce spolehlivých analytických dat vyžaduje novou analytickou metodologii a trategii, nové alternativy v analýze speciálních materiálů, neboť běžně známé postupy neposkytují tyto potřebné informace. Při použití vhodných přímých technik dávkování vzorku může v mnoha případech atomová avsorpční a atomová emisní spektrometrie dosáhnout požadovaných detekčních mezí a poskytovat spolehlivá data bez nutnosti užití drahých, vysoce přístrojově náročných metod. Cílem předkládaného návrhu výzkumného projektu je vývoj nových výkonnějších a spolehlivějších metod analýzy.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info