Informace o publikaci

Sekularizace mezi teorií a empirií

Autoři

VIDO Roman

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na roli sekularizačních teorií při empirickém zkoumání sekularizace jako procesu oslabování společenského významu (institucionalizovaného) náboženství v podmínkách moderních (západních) společností. Autor krátce představí nejvýznamnější teoretické příspěvky na poli studia sekularizace a poté si bude všímat vybraných příkladů empirického zkoumání dané problematiky v komparativních kvantitativních výzkumech. Zaměří se především na to, jakým způsobem bylo při těchto výzkumech využíváno sekularizačních teorií, jak byly operacionalizovány klíčové koncepty (náboženství, modernita) a s jakými indikátory autoři výzkumů pracovali. Součást příspěvku bude tvořit kritická reflexe dosavadních výzkumných postupů i možností, které sociologický výzkum s použitím kvantitativních empirických dat badatelům na poli sekularizace nabízí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info